Strategie růstu

Naše služby:

Strategy workshops

V počáteční fázi Vašeho plánování růstu Vám pomůžeme organizováním a vedením workshopů strategie růstu pro členy Vašeho výkonného týmu. Zapojíme Váš tým do strukturované diskuse o trzích, zákaznících a konkurenci a pomůžeme Vám určit cestu k dosažení vašich plánů růstu.

Analýza trhu

Potřebujete zásadní informace o velikosti trhu a tempu růstu a potřebujete přehled potenciálních zákazníků, konkurentů a analýzu makroekonomického a regulačního prostředí. Jsme schopni zodpovědět tyto klíčové otázky v podobě dobře strukturované analýzy trhu.

Strategické plánování

Můžeme vytvořit strategický plán pro Vaši strategii růstu s konkrétními kroky, včetně finančních údajů

Tip k úspěchu:

"Růst není nikdy pouhou náhodou; je výsledkem sil pracujícich společně ."

James Cash Penney

Naše zkušenosti:

  • Lídr procesu strategického plánování v německé dceřiné společnosti průmyslové skupiny ze Severní Ameriky. Facilitation a formulace strategie se členy senior management týmu.
  • Vypracování a realizace strategie růstu pro italsko-francouzskou investiční skupinu ve východní Evropě. V průběhu 4 let bylo dosaženo tržeb ve výši 150 milionů EUR.
  • Identifikace více než 500 milionů EUR v potenciálních nových zakázkách pro významného výrobce kolejových vozidel expandujícího do Itálie
  • Business development ve východní Evropě a v Itálii pro německou Clean Tech skupinu podporovanou private equities.