Provozní efektivita

Naše služby:

Lean procesy

Pomocí metody Lean zmapujeme stávající procesy ve Vašem provozu, identifikujeme plýtvání a navrhneme vylepšené procesy ke snížení cyklů a zvýšení průchodnosti.

Sourcing

Analyzujeme Vaše nákupy výrobních a nevýrobních (NPR) materiálů, energie a služeb a vytvoříme scénáře pro agregaci objemů, snížení nákladů a použití alternativních dodavatelů.

Zásoby a provozní kapitál

Analyzujeme Váš provozní kapitál, včetně zásob, obchodních pohledávek a závazků, a předložíme návrh pro optimalizaci provozního kapitálu a cash flow.

Výroba a dodavatelský řetězec

Analyzujeme Vaše rozmístění výrobních lokalit, distribučních center nebo skladů z hlediska zaměření na zákazníka a celkových nákladů a vytvoříme návrh strategické optimalizace.

Outsourcing

Pomocí analýzy "make or buy" přezkoumáme Vaše operace a určíme možné outsourcing příležitosti

Performance Measurement

Pomůžeme vám změřit a vyhodnotit Vaši iniciativu za zlepšení operační činnosti prostřednictvím klíčových výkonných ukazatelů a zavedení Balanced Score Card

Tip k úspěchu

"Provozní efektivita znamená vykonávání obdobných činností lépe než je provádějí soupeři.... Tyto rozdíly v provozní efektivitě jsou jedním z hlavních důvodů rozdílů v ziskovosti..."

Michael Porter

Naše zkušenosti:

  • Racionalizace sítě distribučních center pro skandinávskou průmyslovou skupinu ve východní Evropě
  • Optimalizace evropské výrobní sítě pro celosvětového výrobce kolejových vozidel
  • Snížení cyklů v německých údržbářských depech pomocí metody Lean pro britského operátora dopravy