Akvizice

Naše služby:

Aktivní vyhledávání a kontakt

Budeme identifikovat, zkoumat, analyzovat a kontaktovat potenciální cílové společnosti, které odpovídají Vašim kritériím

Due Diligence

Zajistíme Vám multidisciplinární tým k provedení hloubkové kontroly hlavních funkčních oblastí Vaší cílové společnosti

Ocenění

Stanovíme hodnotu cílové firmy s použitím standardních metodik a pomůžeme Vám vytvořit strategii nabídky

Financování

Pomůžeme Vám naplánovat a zajistit financování Vašich akvizicí, včetně navázání kontaktu a jednání s potenciálními úvěrovými institucemi a equity partnery

Jednání a uzavření dohody

Vypracujeme strategii vyjednávání, povedeme jednání a dovedeme Vás k úspěšnému uzavření obchodu.

Tip k úspěchu:

"Přesně urči a objasni cíle fúze"

Willard F. Rockwell, Jr

Naše zkušenosti:

  • Akvizice českého výrobního koncernu pro italského investora. Due diligence, sjednávání dohod a podepsání kupní smlouvy.
  • Due diligence velké německé průmyslové divize s několika evropskými výrobními závody pro investora ze Severní Ameriky.