PRACUJEME PRO ŠIROKOU ŠKÁLU KLIENTŮ

Specializujeme se na poskytování podpory společnostem a private equity investorům v odvětví mobility, kterou potřebují k vypracování a realizaci strategií ziskového růstu a optimalizačních strategií. Spolupracujeme také s dopravními orgány, vládními agenturami, bankami a dalšími subjekty, k zajištění dosažení cílů souvisejících s mobilitou. Rádi pomůžeme klientům mimo odvětví mobility v oblasti strategie, rozvoje podnikání, M&A, integrace, optimalizace a executive search.

Clients-grafic